PIR2 Oslo
Vulkan 11
0178 Oslo
oslo@pir2.no
(+47) 73 98 40 80
PIR2 Trondheim
Fjordgata 21
7010 Trondheim
firmapost@pir2.no
(+47) 73 98 40 80

PIR2 ble etablert i 1994 på piren i Trondheim. I dag har PIR2 to sidestilte kontorer i Oslo og Trondheim.

Vi har erfart at gode tverrfaglige prosesser som evner å åpne opp og involvere er avgjørende for innovasjon og for å jobbe frem prosjekter som svarer på fremtidens behov. PIR2 har bred kompetanse innen alle arkitekturfagene og jobber ansvarsfullt og med innlevelse og engasjement med store og små utfordringer og prosjekter. Med en helhetlig og åpen tilnærming skaper vi prosjekter og strategier som skal gjøre verden bedre.

Hos oss jobber dedikerte landskapsarkitekter, arkitekter, interiørarkitekter, landskapsurbanister, planleggere, urbanister, bærekraftrådgivere og prosessledere. PIR2 AS har siden juni 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer systematisk arbeid med daglige miljøtiltak. Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel. Har du innspill på hvordan vår klima- og miljøpåvirkning kan forbedres; send en epost til firmapost@pir2.no.