I samarbeid med EFLA ingeniører har vi gjort et mulighetsstudie for å utforme Advokat Dehlis plass fra parkeringsplass og rundkjøring til park, torg og møteplass. Prosjektområdet ligger i bydel Sagene der tilgang til offentlige byrom og rekreasjonsområder er spesielt viktig for de lokale, da det er store sosioøkonomiske forskjeller i bydelen.

Det er utarbeidet tre ulike konsepter til ny utforming av Advokat Dehlis plass. Felles for alle alternativene har vært å fjerne eksisterende parkeringsplass til fordel for et større torg, og en samlokalisering av bussholdeplasser som er med på å gi liv til plassen. Plassen skal være et attraktivt sted å være, samt oppleves både trygg for opphold og ferdsel for alle fotgjengere.