«Norge trenger bygdene, bygdene trenger folk, og folk trenger boliger». Første byggetrinn omfatter fire boliger i form av to- og treroms boenheter. På sjøsiden har boligene private arealer på brygga, mens nivået under er åpent for alle. Mellom gatetunet og husene tilrettelegges parseller med grønne gårdsrom i le for vær og vind. Halvklimatiserte rom i forlengelsen av parsellene gir fleksible bruksarealer og skaper overgangssoner mellom ute- og innemiljøene. Ved å undersøke og eksperimentere med forskjellige materialers livssyklus, egenskaper og tekstur, får prosjektet en eksperimentell og fargerik identitet, som knytter det til lokal kysttradisjon.