PIR2 har regulert og prosjektert nye næringsbygg for Entra i Holtermanns veg i Trondheim. PIR2 var reguleringsarkitekter for tomta i 2015, på oppdrag fra Entra. Eiendommen er regulert til tre frittstående kontorbygg over en felles kjeller langs Holtermanns veg/Elgeseter gate. Utnyttelsen og høydene (mellom 15 og 7 etasjer) legger opp til et av de største kontormiljøene i sentrale Trondheim, med opp mot 2500 arbeidsplasser. Byggetrinn 1 er ferdigstilt, byggetrinn 2 ferdigstilles i 2023 og byggetrinn 3 er nylig påbegynt. NRK flytter inn i byggetrinn 3 ved ferdigstillelse i 2025.

Det som særpreger prosjektet er ambisjonen om å binde sammen de tre byggene på bakkeplan med et gjennomgående gategrep. Langs gata legges bedriftsrestauranter, møtesenter, kinoer, auditorium, resepsjoner, co-workområder, kafeer og grønne plassrom. Grepet oppfordrer til funksjonsdeling mellom byggene, og skaper et spennende og sosialt miljø for de som jobber i byggene. Alle byggene prosjekteres som passivhus med energimerke A, klassifiseres BREEAM Excellent og oppnår HENT Future-sertifisering.