I samarbeid med Light Bureau og Byantropologene har det vært en spennende medvirkningsprosess for ny møteplass på Rudshøgda med nærmiljøvandring og design- og lysverksted med gerilja-lighting. Deltakerne har vært naboer i alle aldre og elever på Lofsrud ungdomsskole.

Prosjektområdet er et langt og smalt naturområde som har tydelig behov for opprustning når det gjelder belysning, vegetasjon og stier/gangveier. Gjennom brukermedvirkning har behovet for forskjellige møteplasser, utendørs trening, lek og bedre belysning kommet tydelig frem. Dette er innarbeidet i tillegg til den generelle opprustningen av parken.

Se video fra parken her:

Ny bydelspark for alle aldre