Stokkøya og Åfjord har, i likhet med veldig mange distriktskommuner, mangel på attraktive boliger for utleie. Dette er en av flere årsaker til at Bygda 2.0 AS på Stokkøya ble etablert i 2011 for å skape et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø i fjæresteinene.

Konseptet ”Spillebrettet” er en fleksibel bolig som kan endres og utvides over tid, slik at boligen kan tilpasses etter antall beboere, livssituasjon, drømmer, behov og økonomi. ”Spillebrettet” bygges på en bærende konstruksjon av søyler og dragere, en plattform hvor opplegg for strøm og vann er tilkoblet og husene plasseres oppå. Det finnes en rekke forhåndsdefinerte ”spillebrikker” som kjøpere kan velge å sette opp. Spillebrikkene er bygningsvolum som varierer i størrelse og utforming, og dekker ulike behov. De kan bygges hver for seg eller kombineres, alt etter ønsker, behov og budsjett.