PIR2 har utarbeidet detaljreguleringsplan med tilhørende formingsveileder for området rundt Spiraltoppen i Drammen. Planen ble endelig vedtatt i mars 2022.

Spiraltoppen er i dag et utfartssted for turer i marka og et populært utsiktspunkt. Området reguleres nå for å forbedre atkomstsituasjonen, etablere en utsiktsplattform med utendørsarena, og tilrettelegge for flere møtesteder i skogen rundt. Formingsveilederen gir retningslinjer for utforming som skal sikre at området blir funksjonelt, tiltalende og med en helhetlig utforming.

Regulering av Spiraltoppen skal tilrettelegge for tiltak som bygger opp under Spiraltoppen som et naturbasert møtepunkt mellom byen og marka. Spiraltoppen skal tilby et mangfold av opplevelser på ett sted, tilpasset ulike brukergrupper, med et særlig fokus på barns interesser i området. Nye tiltak skal bidra til å skape en helhetlig opplevelse ved at det er sammenheng i utforming og ved at attraksjoner er forbundet med turveier og stier. Natur og friluftsliv skal være premissgiver for tiltak innenfor området.