Det nye skøyte- og bandyanlegg på Valle Hovin i Oslo er et breddeanlegg der besøkende i alle aldre kan komme og stå på skøyter. Det nye isanlegget ligger ved siden av Intility arena og Vallhall, og vil være en del av det store park- og idrettsanlegget i «den grønne ringen». Isanlegget vil bli et viktig tilskudd i byens kommunale aktivitetstilbud i nye Hovinbyen. Med nærhet til en rekke kollektivruter og korte avstander til både bolig- og næringsområder vil hallen bli lett tilgjengelig for mange brukere. Riktig overvannshåndtering og et attraktivt aktivitetsanlegg utenfor stadion har vært viktige premissgivere for prosjektet. Anlegget er teknisk og konstruktivt forberedt for fremtidig etablering av hallbygning over isflaten.