Vilberg kompetansesenter er den overordnede virksomheten for pleie og eldreomsorg i Eidsvoll kommune. Sykehjemmet har i dag 4 avdelinger med en total kapasitet på ca. 125 beboere. I tillegg ligger kommunes legevakt i sykehjemmets lokaler. På samme tomt, men som frittliggende bygg, ligger også Vilberg bosenter som er et leilighetskompleks med totalt 40 leiligheter.

Det nye bygget er en utvidelse av sykehjemmet og er prosjektert i to byggetrinn. Første trinn omfatter 8 nye sengeplasser, ny legevakt, fysio-rom, «sansehage», samt tekniske anlegg for begge trinn. Andre byggetrinn omfatter 16 sengeplasser. Bygget er i to etasjer og har en portal for gjennomkjøring til dagens hovedinngang. Prosjektet omfatter også ett mindre byggetrinn med glassbro som skal forbinde sykehjemmet og Vilberg bosenter.