Kulturhus har tradisjonelt hatt en sentral plass i Norge, som viktige møteplasser for mennesker i alle aldre og bakgrunner. Imidlertid har disse kultursentrene utviklet seg til store, komplekse strukturer. Hvordan kan slike omfattende offentlige plasser bidra til å skape en følelse av tilhørighet og identitet?

Det nye kulturhuset, torget og gangveiene, sammen med den kommende trikkeholdeplassen og bussterminalen, gir en mulighet til å omforme området til et dynamisk og livlig senter for aktiviteter hele året. Et kompakt og energieffektivt bygningsvolum er utgangspunktet, med fokus på effektiv bruk av materialer og store, åpne rom. Samarbeid med Local, Rambøll, og Brekke og Strand

Fasaden løftes opp i første etasje og skaper innsyn og en invitasjon til å komme inn i bygget. En hemmelig hage skjuler seg på taket av kultursalen. Fasaden deles opp i mindre felter for å tilpasse seg funksjonene inne i bygget og bidrar til å skalere volumet ned slik at det harmonerer med de omkringliggende bygningene. De skrånede hustakene slipper sollyset ned til gaten og skaper, sammen med fasaden, inviterende og gode byrom. Den bærende konstruksjonen gjør seg synlig i første etasje og refererer karakteristiske bygg i fyllingsdalen.

Det ytterste laget av husets "regnfrakk" er et sjikt av spiler som gir huset en identitet et kulturhus verdig, og som skjermer mot sollys. Resultatet blir et effektivt og miljøvennlig bygg, utformet med et identitetsrikt design som springer ut ifra stedets premisser og historie.