Barnehage for fem avdelinger (inntil 100 barn) ved Markagrensen i Trondheim og ny idrettsgarderobe og klubbhus for Vestbyen IL. Felles utbygging etter riving av tidligere klubbhus. Barnehagens plassering utnytter tomtens ressurser maksimalt med hensyn til areal og solforhold.

Hovedbygningen er plassert mot nord, med avdelinger på øvre plan 2 og administrasjon på nedre plan U. Idrettslagets arealer er integrert under utomhus lekeareal på mellomnivå plan 1, orientert mot fotballbane. Både barnehagen og idrettslaget kan benytte seg av en felles storstue ved arrangement.

Utformingen er basert på skråtak og uregelmessige åpninger. Hovedmaterialer i konstruksjon og kledning er er tre og trebaserte materialer. Deler av utearealet er overdekt med transparente plater og fasaden har fargesatte kontrastelementer.