Tomta ligger nord i Skien sentrum i et åkerlandskap på grensen mellom by og land. Landskapet har vært premissgiver for skolen som ligger delvis under bakken, som en del av terrenget. Bygninger og utomhusanlegg er en sammenvevd struktur med kulturlandskapets linjer og strukturer som referanse. Skoleanlegget er ordnet i bånd som beveger seg over og under det bølgende landskapet og bidrar til at skillet mellom vegetasjon og bygning viskes ut. Skolen er den første i Norge med “passivhusstandard” som energiklassifisering.