I samarbeid med Code arkitekter og Sweco og på oppdrag fra Solon Bolig er PIR2 ansvarlige for reguleringsprosess, landskapsutforming og medvirkning for utvikling av boliger med fellesfunksjoner på Bogerud i bydel Østensjø.

Rustadgrenda 2 ligger sentralt på Bogerud og består i dag av et nedlagt gatekjøkken, en parkeringsgarasje og en ubetjent bensinstasjon. Gjennom planprosessen jobbet vi med å forankre et forslag for henholdsvis 68 boliger med fellesfunksjoner og utadrettet virksomhet i første etasje. Formålet med prosjektet er å aktivisere og gjøre nytte av en tomt som med sin sentrale beliggenhet har et stort potensiale i å knytte Bogerud sammen og forsterke nabolagets identitet.

Bygningsmassen tilpasser seg terrenget og fungerer som støyskjerm mot veien. Landskapet integreres i fellesområdene, øker biologisk mangfold, og skaper naturlige leke- og læringssteder. Vi ser også på å bruke de eksisterende bygningene og tomten som den er i dag for å forankre prosjektet til nabolaget. Dette er en del av vår pågående samarbeidsprosess med lokalsamfunnet, der målet er å gi befolkningen eierskap til prosjektet og muligheten til å bidra med ideer og innspill både for midlertidige tiltak i planleggingsfasen og selve boligprosjektet.