I samarbeid med NUNO arkitektur AS har vi prosjektert et aktivitetshus og uteanlegg som fyller en viktig rolle som felles møteplass for befolkningen i hele Ytre Fosen-regionen. Aktivitetshuset har mange funksjoner, og grepet med å stykke det opp i flere volumer gjør at man unngår ett stort bygningsvolum som «sprenger» skalaen i forhold til omkringliggende bebyggelse. Det er lagt stor vekt på farger, materialitet og variasjon i fasadene, og oppdelingen av de ulike volumene forsterkes ved at hvert volum har sitt materiale, som også antyder noe av aktiviteten innenfor. Miljøambisjoner: Passivhusstandard (bygning) og arealeffektivitet.