Løren aktivitetspark og flerbrukshall ligger i en tett og urban situasjon, og vil bli liggende mellom nye boligkomplekser og næringsbygg. Prosjektet har i reguleringen og forprosjektet unyttet tomens naturlige helning og høydeforskjell ved å plassere flerbrukshallen delvis inn i terrenget og på den måten gi allmenheten en naturlig og enkel tilgang til taket og med det gjøre parken «større». I forkant av hallen etableres en urban forplass med mulighet for mange forskjellige aktiviteter og som sikrer tilkomst til hallen for drift og varelevering. Det er et særlig fokus på egenorganisert trening, økt fysisk aktivitet for jenter og tilrettelegging for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Samarbeid med Multiconsult AS.