Bakkedalen idrettspark kobler sammen nærliggende skolers og barnehagers uteområde. I bunn av Bakkedalen etableres en tydelig aktivitetsakse som knytter parken sammen fra nord til sør, samtidig som den binder sammen idrettsbaner, møteplasser og uorganisert lek. Aksen varierer i bredde fra 3 meter til 10 meter, fra en enkel gang- sykkelvei til rom for benker, grillplasser, pergolaer, parkour og frodig regnbed. Parken var finalist til årets idrettspark i Park, Bad og Idrett 2021, og vant hedrende omtale i Ullensaker arkitekturpris 2021.