Campus Kristiansund på Devoldholmen skal bli regionens fremste arena for undervisning, forskning, innovasjon og næringsutvikling. I tillegg skal Devoldholmen fortsatt være et kollektivknutepunkt for buss og båt med god forbindelse til Vågen og sentrum for øvrig.

Campus Kristiansund byggetrinn 2 vil bli en naturlig forlengelse av det første byggetrinnet, hvor både kvartalsstrukturen og fasadespillet videreføres med bruk av ulike materialer og farger. Det nye kvartalet har hentet mye inspirasjon fra byens kjente etterkrigsarkitektur hvor det er markante gavlmotiver, utstrakt bruk av saltak og utadvendte førsteetasjer med butikklokaler. Målet i prosjektet har vært å utvikle et spennende og urbant bykvartal, som både har linjer til det historiske og som vil ha et tydelig uttrykk fra sin samtid.