Campus Kristiansund skal bli et senter for undervisning og forskning, og regionens fremste arena for innovasjon og næringsutvikling. Det skal bidra til å forvandle et område med lav arealutnyttelse og store trafikkarealer til en bærekraftig, urban og pulserende ny bydel i sentrum av Kristiansund. Tomten er tidligere bussterminal for Kristiansund og funksjonen som kollektivterminal skal bevares og styrkes som følge av prosjektet. Det har vært et viktig premiss at kollektivfunksjonen skal opprettholdes i byggeperioden. Utbyggingskonseptet er basert på en kvartalsstruktur som gir muligheten for variert bruk, god utnyttelse, samt en fleksibel utbyggingsrekkefølge. Bygget er planlagt oppført som et miljøbygg med mijøsertfisering BREEAM Very Good, energiklasse A og bæresystem i massivtre/limtre.

Det nye torget blir bydelens nye møteplass. Torget ligger solvendt med utsikt til havnebassenget, og blir et knutepunkt mellom sentrum, Campus Kristiansund og kollektivterminalen. Det blir en arena for arrangementer og for tilfeldige, uformelle møter for mennesker i alle aldre. Campus kommer til å åpne seg mot torget med innganger og glassfasader. Her vil folk kunne ferdes både seint og tidlig. Stedet skal fortsatt være byens kollektivknutepunkt og stimulere til flere bærekraftige, grønne reiser i byen og regionen.

Det har vært et grunnprinsipp å gi det nye Campus en lokal tilhørighet, i tillegg til at bygget skal ha et moderne og Innovativt preg som er både åpent og inkluderende, skal Campus også avspeile seg i resten av byen. Derfor gis bygningsvolumene varierende gesimslinje, bygningsfløyer med slisser i volumene som lar lyset vandre gjennom og som megler mellom høydeforskjeller, og det gis i tillegg en variasjon i fargebruken, som er karakteristisk for kristiansund. Vi illustrerer i vårt forslag metallkledning på de ytre kvartalsfasadene. Denne kan gi assosiasjoner mot verft og industriarkitektur langs kysten, mot skip og plattformer, og samtidig også et hint om noe nytt.