Godsterminalen er et ekspedisjonsbygg og truckgarasje på Brattøra i Trondheim. På lengre sikt skal det etableres ny godsterminal et annet sted i Trondheimsregionen. Før ny godsterminal etableres, skal ekspedisjonsbygget og truckgarasjen sikre effektiv drift av dagens godsterminal.

Ekspedisjonsbyggets 1. etasje er i sin helhet bygd opp av prefabrikerte moduler som monteres på en plasstøpt kjellermur. Ved å heve etasjen 0,9 m over bakkenivå, blir modulene liggende på samme høyde som containerne som enten lagres på utearealet eller er lagret på godsvogner eller semiflak.

Truckgarasjen består av en kombinasjon av containermoduler og en hallkonstruksjon. De to nybyggene har en sammenheng i materialbruk og uttrykk. Garasjens lagersone og isolerte rom er bygd opp med containermoduler med samme detaljering som ekspedisjonsbygget. Disse funksjonene er lagt på vestsiden mot ekspedisjonsbygget slik at sammenhengen mellom byggene blir tydelig.