I forbindelse med at Oslo i 2020 skulle få et nytt brann- og redningstog, ble PIR2 engasjert sammen med COWI til å utarbeide et skjermtak til toget. Toget skal være i konstant beredskap og drive redningsarbeid ved ulykker i tunneler med røykutvikling eller brann. Til det nye redningstoget er det etablert et hensettingsområde for toget ved sporområdet til Oslo S.

Taket er utformet som et fargerikt gjennomskinnelig volum som på kveldstid er belyst innenfra, og fremstår som en “lanterne” i et ellers mørkt og goldt område. På dagtid fremstår platene mer opake, men likevel lyse og fargerike.