På oppdrag fra Oslo kommune ved Bymiljøetaten jobbet PIR2 i samarbeid med Light Bureu, EFLA og VSO med et forprosjekt med å utforme og utbedre Holmliaparken. Prosjektet er en del av Oslo Sør satsningen og har som mål å bygge en sammenhengende bypark med felles identitet for beboere ved Holmlia og lokalmiljøet for øvrig.

Prosjektet bygger videre på en mulighetsstudie fra 2021, hvor parken ble delt inn i fem soner. Forprosjektet tar for seg to soner og målet er at parkområdet skal bli et sted for planlagte og spontane aktiviteter, fremme miljø, biologisk mangfold og bærekraft, samt være et sted for kunst og kultur. Tematikker som trygghet og attraktivitet står i fokus og den nye parken skal være et bidrag til å skape lokal stolthet og identitet.