Lilleøya er et velbrukt friluftsområde og den nye gravplassen grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Gravlunden er bygget langs den vernede slåttemarken og innad på tomten ivaretas den fredede dragehodeglansbillen på åpen grunnlendt kalkmark og en huleik. Det er lagt opp til ca 15.000 graver, driftsgård med kontor, klokketårn og kontemplasjonsrom, og det er skapt myke overganger mellom kulturlandskapet og selve minnelunden.

Vegetasjon i sirkler danner intime minnelunder og innbyr til en variert vandring for turgåere og besøkende. Flesteparten av den nyplantede vegetasjonen består av stedegne arter med lokal herkomst/frøkilde og de resterende prydplantene er valgt slik at de ikke utgjør spredningsrisiko for naturreservatene, men er til nytte for pollinerende insekter.

Oppdraget er utført i samarbeid med Agraff arkitektur, Cowi AS og kunstneren Edith Lundebrekke som har gjort en kunstnerisk bearbeiding av muren. Byggherre har vært Gravferdsetaten i Bærum kommune.