Friområdet ligger ytterst mot fjorden og skaper en etterlengtet forbindelse mellom øst og vest. Detaljert reguleringsplan for veg og friområde med sjøfront basert på 1.premie fra arkitektkonkurranse våren 2009 (med SLA, København). PIR2 har i denne prosessen vært prosjekteringsgruppeleder, reguleringsarkitekt og ansvarlig prosjekterende arkitekt. Friområde Brattøra har høye ambisjoner for universell utforming og er spesielt tilrettelagt for barn og unge. Det ble gjennomført delutredninger vedrørende grunnforhold, trafikksikkerhet, sikkerhet i bruk, kriminalitetsforebygging, støy, vær og vind.