PIR2 har i samarbeid med Statsbygg gjennomført en omfattende brukerprosess for å få til en optimal planløsning for leietakeren av statens Hus i Vadsø. Bygningen ble oppført i perioden 1960-1963 for den statlige forvaltningen i Finnmark og er lokalisert på Galgebakken over Vadsø sentrum. Statens hus har en monumental karakter som dominerer bosetningen i området og representerer en form- og materialbruk som er typisk for gjenreisingsarkitekturen.

Brukerne går fra cellekontor til aktivbasert arbeidsplass med hybridløsning, der åpent kontorlandskap deles inn i soner type lommelandskap. Fasaden og deler av interiøret er fredet , og forprosjektet og rehabiliteringen foregikk i tett dialog med antikvariske myndigheter.