Prosjektet er både tilbygg til og rehabilitering av gamle Åfjord Sparebank, og PIR2 foreslo tilbygg på begge sider av eksisterende sparebank. Hovedgrepet er å åpne bygget mot torget og den gjennomgående fylkesveien i vest. Den store glassfasaden er åpen mot foaje og felles spiserom. Prosjektet er arealeffektivt og har hatt fokus på passive miljøtiltak.

Termisk masse i betongdekker er eksponert, og systemhimlinger av perforert metall bidrar til en bedre utnyttelse av den termiske massen i dekkene. I stedet for persienner har bygget fast utvendig solskjerming som består av en kombinasjon av perforerte aluminiumsskjermer og en utlektet trefasade.