Stavsberg skole er en barneskole i sambruk med stor flerbrukshall, med bruk av tre i enkelte hovedbærekonstruksjoner og ytterkledning. Til tross for den generøse tomtestørrelsen, flotte beliggenheten med utsikt mot Mjøsa og det omkringliggende kulturlandskapet, var det viktig å disponere bygningsmassen tilbaketrukket mot den nordligste delen av tomten og hovedveien. Dette primært for å lage en kompakt atkomstsituasjons, sikre god kontakt på tvers av skolens uteoppholdsarealer, men også tomtens opprinnelige naturkvalitet som et åpent platå i høyden. Opprinnelig skole var etter innledende mulighetsstudie besluttet revet.

Å bryte opp både bygningsvolum og fasadeuttrykk har vært et viktig arkitektonisk hovedgrep. Skolen og Furneshallen er organisert som en klynge av fire forskutte volumer rundt en felles aula for å sikre mest mulig dagslys for lærerarbeidsplasser og undervisningsarealer, men også nyansere møtet med uterommene. Aulaen, utført som en selvstendig limtrekonstrukjon, sambrukes av Furneshallen og internt mellom skolens ulike funksjoner som bibliotek, musikkrom, skolekjøkken og SFO.