Mulighetsstudie og egnethetsvurdering av etterbruk av gamle Munchmuseet på Tøyen gir Oslo kommune et bilde av potensiale som ligger i bygningen etter at Munchmuseet har flyttet til Bjørvika.

Munchmuseet har flyttet til nytt bygg i Bjørvika og den ikoniske og verneverdige museumsbygningen på Tøyen står uten funksjon. Bygget er spesielt designet som Munchmuseum og åpnet i 1963. Bygningen er eid av Oslo kommune.

Bygningen ligger sentralt plassert på Tøyen i Oslo, mellom Botanisk hage og Tøyenparken, og er representativ og velkjent med et stort potensial som identitetsbærer for ny funksjonalitet i bygget. Mulighetsstudien baserte seg i hovedsak på behovsinnspill fra tilskrevne kommunale etater og foretak og medvirkning med disse. Disse innspillene ble konkretisert til eksempelscenarier for etterbruk, bestående av enkeltformål eller kombinasjoner av formål fra behovsinnspillene. I tillegg ble det tegnet ut noen enkelttiltak som ikke var spesifikke for enkeltscenariene, men som hadde som formål å bedre byggets sirkulasjon eller utvendige henvendelser og tilknytning til nabolaget. Studiet ble utviklet i tett samråd med oppdragsgiver EBY og Byantikvaren.