Gamle Deichmanske hovedbibliotek ligger sentralt og framtredende plassert i Oslo, og bygningen er i seg selv en arkitektonisk og kulturhistorisk skatt, representativ, vakker og velkjent. Ved endret bruk av bygningen vil Byantikvaren i Oslo kommune vurdere å frede bygningen etter kulturminneloven. Dette prosjektet gir Oslo kommune et bilde av potensialet som ligger i bygningen, med nytt hovedbibliotek i Bjørvika.

Gjennom en prosess med en referansegruppe bestående av Statsbygg, Byantikvaren, EBY og Omsorgsbygg Oslo KF er det utviklet og vurdert 6 ulike scenarier for aktuelle funksjoner. PIR2 har ledet studiet og utarbeidet tegninger og dokumenter av den eksisterende bygningen og konkrete forslag til hvordan de ulike aktuelle funksjonene kan løses. Mulighetene og begrensingene i den verneverdige bygningen er presentert gjennom et sett av virkemidler samlet i en «verktøykasse».