Innovasjonsprosjekt Grønn Fjellhageby tar opp relevante og tidsaktuelle samfunnstema om bærekraftig hytteutvikling. Nasjonalparken Næringshage har engasjert PIR2, som sammen med Næringshagen har gjennomført to workshoper med bred deltakelse fra lokalsamfunn, næringsliv, offentlig forvaltning og politikere i Oppdal og Rennebu kommuner.

Tema HYTTA i bred forstand har vært diskutert. Det har vært luftet tanker om og holdninger til HYTTA, sett i sammenheng med naturen rundt oss, stedstilpasning og identitet, kulturlandskap og kretsløp, transport, energi-, ressurs- og materialbruk. Prosjektet har også sett på tema som miljøprofil og sosial verdiskaping, og samspillet mellom hytteeier og lokalsamfunn.