Behovet for mer areal og mer moderne fasiliteter ble løst i et tilbygg tilpasset den eksisterende hytta. Den eksisterende hytta på eiendommen ble bygget av tidligere generasjoner i familien, og representerte en betydelig bruksverdi og affeksjonsverdi for familien.

Tilbygget er lagt slik at gulvnivået følger det naturlige fallende terrenget på eiendommen. Dette både for å ivareta mest mulig av den eksisterende terrengformen, samt ikke å overskride mønehøyden på den eksisterende hytta. Takformen følger tverrfallet i terrenget slik at silhuetten fra avstand gjør lite av seg. Hytta er utført som en bindingsverkskonstruksjon. Den er utvendig kledd med kjerneved av furu i ulike formater, og innvendig med kryssfiner av bjerk. Gulv er utført i betong eller heltre bjerk.