I sammenheng med opparbeidelsen av friområdet på Brattøra ble det bygget et nytt sjøbad som erstatning for det gamle som måtte rives ved etablering av Nordre avlastningsvei på Brattøra i Trondheim. Bygget er uklimatisert og består av en kiosk, garderober med toaletter og dusj. I tillegg er det 3 solterrasser med en skjermvegg mot friområdet som skal beskytte mot støy og innsyn.

Sjøbadet er tilpasset sin funksjon og værutsatte plassering, og bygningen på ca. 55 m2 er en nytolkning av norsk byggetradisjon både i form og materialbruk. Det har en robust detaljering tilpasset byggets bruk og de lokale klimatiske forholdene og det er i all hovedsak kun benyttet vedlikeholdsfritt treverk i bygget (kebony). Det uklimatiserte bygget har et minimalt energiforbruk og genererer stor fysisk aktivitet blant brukerne. Det er ingen høydeforskjeller mellom ute og inne, eller mellom uterommene. Bygget er derfor tilgjengelig for alle. Prosjektet er et samarbeid med landskapsarkitekter i SLA.