I forbindelse med strakstiltak for sykkel i Jens Bjelkes gate, samarbeidet Pir II med EFLA om området rundt Sørli plass og Tøyengata fram til Sars gate. Det er fokus på sykkelveger, overvannshåndtering og bedre byrom.

Strakstiltakene har som mål å styrke Oslo som sykkelby. Det har blitt fjernet en del av gateparkering for å få inn sykkelfelt, ny vegetasjon, overvannshåndtering og møblering. Det er fokus på gjenbruk av materialer, og det legges eksisterende store granittheller og smågatestein fra andre byggeprosjekter. Staudene og gresset som skal vokse i overvannsbedene er stedegne, har opprinnelse fra Oslo-fjordområdet, og er med på å styrke det biologiske mangfoldet i gaten.

Se Bymiljøetaten sin video av prosjektet her:

Nyopprustede Jens Bjelkes gate på Tøyen