Sjøgangen er et knutepunkt og en ny forbindelse mellom Trondheim Sentralstasjon og Brattørkaia. Den spenner tvers over jernbanens plattformer, godsterminalen og Nordre Avlastningsveg (RV 706). Forbindelsen er lagt i forlengelse av Søndre Gate og skaper en fysisk og visuell forbindelse fra Trondheim sentrum og ut til fjorden. Sjøgangen er også forberedt til å integreres i fremtidig utvikling av Trondheim Sentralstasjon med ny terminal for tog og buss og inntilliggende by- og eiendomsutvikling.