Peter Egges plass er i Byromstrategien for Trondheim kommune utpekt til å være Barnas torg. Det hadde en beliggenhet godt skjermet fra biltrafikk, men ble også i stor grad oppfattet som en bakside av Biblioteket og hovedvegene rundt. I forbindelse med regulering av nytt næringsbygg ble det satt rekkefølgekrav om opparbeidelse av torget. Plassen hadde steinkunst av billedkunstner Bård Breivik og kulturminner fra middelalderen på stedet og i grunnen.

Utfordringen i prosjektet har i stor grad vært å tilrettelegge for lek, samtidig som plassen skal ivareta de historiske og antikvariske interessene, varelevering til flere store næringstomter, adkomst for brannbil og universell tilrettelegging. Løsningen har blitt to hovedelementer: Lekegrinda og Huskestua. Lekegrinda består av en stor sirkelrund benk som danner et lekent rom bestående av bla. annet gjenbruk at Bård Breivik sine steinskulpturer. Huskestua er et overbygd lekeelement bestående av klatre- og gyngefunksjoner i tau. I tilknytning til nytt næringsbygg på plassen er det etablert en café på plassen.

Det har vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser i samarbeid med Remida i Trondheim og Trondheim hovedbiblioteket. Biblioteket meldte inn et ønske om en mindre scene med muligheter for forestillinger og lesestunder. Sommeren 2016 ble det derfor satt opp en midlertidig scene med mulighet for opphold i solveggen på plassen. Samarbeid med Light Bureau v/Arve Olsen.