Den «offentlige» delen av Kvernhuset ungdomsskole har adkomst i vest og er bygget inn i berget i bakkant. Bygningene er delvis nedgravd og med tiden vil disse bli dels overgrodd av vegetasjon og fremstå som en del av naturtomta.

Arealeffektive planer gjør at miljøbelastningen ved bygging og drift minimeres, og tekniske løsninger integrert i bygningens utforming bidrar til energisparing og godt inneklima. Det er benyttet ulike ytterveggsløsninger med sprengstein og trevirke fra tomta, i kombinasjon med transparent, miljøvennlig isolasjon, og alle tak over plan 1 er dekket med vegetasjon. Skolen har et termisk ventilasjonssystem, og så mye som mulig av energi for kjøling og oppvarming hentes med en varmepumpe basert på bergvarme. Dagslys slippes inn i bygningen gjennom overlys og gjennomskinnbare fasader. Et naturbasert renseanlegg for avløpsvann tar seg av alt fra skolen. Prosjektet er gjort i samarbeid med Duncan Lewis architects, og ble utstilt på arkitekturbiennalen i Venezia 2000.