Transformasjon av Laksevågneset til et nytt og bærekraftig byområde med en metodikk som baserer seg på trinnvis utvikling og transformasjon over tid. «Den tålmodige byen» utvikles etter hvert som ulike områder blir modne for utvikling, med et robust plangrep i bunn som tar stedets kvaliteter, eksisterende infrastruktur og dagens virksomheter på alvor. Det ble utarbeidet en strategi for midlertidighet som skal bidra til at Laksevågneset er et godt sted med ulike og spennende tilbud fra dag én. Programmering av sentrum foreslås på en måte som posisjonerer Laksevågneset mot Kirkebukten, slik at de to sentrene supplerer hverandre, ikke konkurrerer.

Parallelloppdraget ble gjort i samarbeid med Local, Gro Rødne (NTNU), Eli Støa (NTNU), Ellen Devold i Kulturminnehjelpen, Ina Aspestrand og Anders Arild i Multiconsult, Per Skjæveland i Norconsult, Jonathan Colman i Naturrestaurering.