Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 er én av tre ulike strategi- og planarbeider som Trondheim kommunes «Plan for sentrumsutvikling» omfatter. Formålet er at flere skal bo, jobbe, besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum. PIR2 har analysert og utforsket Midtbyen og Brattøra med henblikk på transformasjon og fortetting. Parallelloppdraget ble ledet av PIR2 og gjort i samarbeid med Ellen M. Devold i Kulturminnehjelp, Civitas og Eli Støa (professor v. NTNU).