I samarbeid med Local fikk vi i oppdrag å utarbeide et skisseprosjekt for et nyskapende aktivitetsanlegg i tilknytning til Skakke kulturhus. Bygget huser både idrettshall, kino- og teatersal, bibliotek og Enge ungdomsskole, og er ”hjerte” i Etnesjøen. Målgruppen i prosjektet er først og fremst elevene ved Enge ungdomsskole som ved innflytting i Skakke 2019 manglet en oppgradert skolegård. Utarbeidelsen av aktivitetsparken skal derfor først og fremst fungere som et areal for ungdommen og i prosjektet har det vært viktig å imøtekomme elevenes preferanser, ønsker og behov.

Med konseptet Skakkeringen aktiviseres hele Skakkeplassen og legger tilrette for sambruk med aktører som har interesse i stedet. Ringen gir rom for ulike soneinndelinger med et bredt spekter av aktiviteter og den har både aktive og rolige områder. Den åpne plassen i midten av ringen er fleksibel og kan brukes til arealkrevende aktiviteter som ballspill eller ved større arrangementer som konserter og markeder. Skakkeringen tilrettelegger for både sosialt samspill og fysisk aktivitet.