Moderne kontorblokk i tre, “svevende“ over en sokkel og inspirert av formasjoner i naturen: isfjell, bresprekk, svaberg og lysning i skogen. Kontorbygget for Norsk institutt for Naturforskning ligger i direkte tilkobling til NTNU, og inneholder rom for forskning og undervisning. Bygget er utformet med tanke på gode miljøløsninger, fleksibilitet og god driftsøkonomi, i tillegg til at det er et passivhus og et “grønt” signalbygg med bruk av massivtre. Den arkitektoniske intensjonen er å realisere et markant bygg med et djervt arkitektonisk uttrykk tilpasset beliggenheten. Det søkes å gi bygget en sterk egen identitet gjennom innovativ utforming og materialbruk. Utmerkelser: WAN AWARDS 2013 Wood in Architecture Winner