Som resultat av E6-omleggingen gjennom Oppdal, kom det i 2015 en ny områdeplan for Oppdal sentrum. Midt i sentrum, på arealer som tidligere til dels ble beslaglagt av gamle E6, ble det etablert tre tomter avsatt henholdsvis til næringsformål og uteopphold. I 2016 inviterte Nasjonalparken Næringshage PIR2 og Troll Arkitekter fra Oppdal til en idékonkurranse om utviklingen av disse arealene til et næringsbygg. PIR2 vant denne konkurransen og inviterte det unge, lokale arkitektkontoret Troll til et samarbeid om utviklingen av Oppdal Innovasjonssenter.

Det nye Oppdal Innovasjonssenter er et identitetsskapende og funksjonelt bygg som legger til rette for etablering, utvikling og vekst av næringslivet og kunnskapsmiljøet. Innovasjonssenteret er også et tilskudd til aktivitets- og handelstilbudet både i sentrum, bygda og regionen for øvrig. Funksjonene som er planlagt i bebyggelsen er forretning, bevertning, næring, verksted og kontor. Bygningen har i tillegg et klatresenter.

Det arkitektoniske grepet i prosjektet er en sammenstilling mellom to volumer, «Låven og Fjellet», det vil si en forholdsvis lang og smal saltaksbygning og et formgitt tårn som trapper seg ned mot sør. Saltaksvolumet er inspirert av lokal byggeskikk og tradisjon, mens klatretårnet har fått sin form fra den planlagte aktiviteten på innsiden og utsiden av bygget – høye klatrevegger innendørs for Klatresenteret og et offentlig tilgjengelig uterom på takflaten. Formen er samtidig inspirert av Oppdals identitet som Fjellbygda. Det høye klatretårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og skaper sammenheng og slektskap med de flotte fjellene som omkranser tettstedet.