Nybygget ved Peter Egges plass ligger i en kompleks, urban situasjon og er sammenbygd med eksisterende trehusbebyggelse i kvartalet. Bygget reetablerer det historiske gateforløpet til Krambugata, en av Trondheims eldste gater og en av få som stammer fra middelalderbyen. Prosjektet omfatter også en opprusting og vitalisering av Peter Egges plass i Krambugatas sørlige ende.

Byggets hovedfunksjon er et kontorfelleskap for innovative start-up bedrifter. I løpet av byggeprosessen avdekkes også de sensasjonelle funnene av Klemenskirken, det første stedet Olav den Hellige ble gravlagt. Et visningsrom for funnene er integrert i bebyggelsen. Bygget huser i tillegg en kafé henvendt mot Peter Egges plass, og et stort konferanse-/eventrom.

bygget vant Trondheim kommunes byggeskikkpris 2020