De nye kantine- og møteromsarealene ligger i det glassdekte atriet i midten av næringsbygget Rosenborggården. Atriet har tidligere fungert mest som transittområde mellom de ulike inngangene i bygningen, med en enkel kantine.

Utformingen av kantine og møterom er utført som rom i rommet, der kjøkken og møteromsdel hver for seg utgjør to hus i glassgården, med sitteplasser rundt. Hovedelementene er rammeverk i sort stål og trespiler i eik. Cox Strategisk Design AS har også bidratt i prosessen.