«Grønn Fritid» fokuserer på miljøvennelige hytter som fremmer sosialt samvær. De åtte hyttene og fellestjenestene utgjør en enhetlig struktur som til sammen tilsvarer det samme inngrepet i naturen som det én vanlig hytte gjør. Hyttegrenda bygges med tanke på å bevare mest mulig lokal vegetasjon, og tilpasses naturen den ligger i så den går naturlig inn i landskapet. Hyttene bygges med tre i både bærekonstruksjoner, utvendig og innvendig kledning, med lokale og miljøvennlige materialer av lokale aktører. Delingsmodellen er arealeffektiv, og bidrar til klimagassbesparelse knyttet til mindre hytter, mindre materialbruk og dermed mindre utslipp per person. Konseptet er utviklet i tett samarbeid med flere fagmiljøer ved NTNU.