Den nye flerbrukshallen på Dælenenga i Oslo gir en etterlengtet oppgradering og utvidelse av idrettsfasilitetene på Dælenenga. Det prosjekterte anlegget vil ha betydelig større kapasitet enn dagens, og i et tett befolket området med et stort behov vil anlegget generere høy aktivitet fra morgen til kveld.

Det er lagt til rette for fysisk aktivitet i utomhusarealene, og flerbrukshallen kan oppdeles i tre salenheter tilpasset kroppsøvingsundervisning. Målet med den arkitektoniske utformingen har vært at anlegget skal fasilitere og eksponere den høye aktiviteten, gjennom å være åpen, inviterende og transparent. Aktivitetsflatene i bygningen er lagt slik at de er godt synlige fra omgivelsene, og hallen oppleves som en forlengelse av fotballbanen. Samarbeid med Multiconsult AS.