Hillevåg bydelssentrum i Stavanger er et område med en sterk industriell karakter og en tydelig historisk identitet som i dag er preget av store asfaltflater, lukkede fasader og mye bilisme. Dette området er nå i transformasjon, og har et stort potensiale til å bli en levende og attraktiv bydel for hele Stavanger. I forbindelse med den pågående områdereguleringen, ble vi invitert til å utvikle noen scenarier for hvordan «Down town Hillevåg» kan se ut i 2040!

En nabolagsdagbok ble etablert som verktøy for å involvere beboerne, og medvirkningen resulterte i scenarier for bydelen på både kort og lang sikt; med midlertidige tiltak som viktige virkemidler for stedsmodning, samt konkrete overordnede strategier og grep for videre utvikling. Gjennom prosessen jobbet vi med temaer som allerede hadde utspring i bydelens historiske identitet, og vi undersøkte bruk av både eksisterende og nye «bydelsgeneratorer» som drivere av ny giv og økt byliv. Dette til sammen resulterte i et bredt mulighetsstudie som ikke bare handlet om de fysiske strukturene, men også om de større sammenhengende og hvordan ulike faktorer påvirker hverandre.