2000 nye hager i alle skalatrinn, samlet rundt Norges vakreste og mest inviterende offentlige hager og fellesrom skal bli Vestbys nye dragningskraft. Befolkningsveksten i Osloregionen, togstasjonen og de over 1 million nye besøkende til IKEA gir et enormt potensiale for å utvikle Vestby by. De 2000 hagers by gir bud på en stedsutvikling hvor det flytende kulturlandskapet som omkranser Vestby møter urbanisme. Møtet mellom by og natur skaper en unik hagelandsby, som foredler og fortetter Vestby sentrum. De besøkende skal ikke lenger dvele i periferien av Vestby, de inviteres inn i kjernen, hvor et mangfold av hagelandsbyer og god, sikker mobilitet mellom disse, tilbyr et rikt utvalg av opplevelser og muligheter.