PIR2 har ledet en tverrfaglig prosjektgruppe som har jobbet for å tilrettelegge for en forsterket opplevelse av Stiklestad som et historisk viktig sted frem mot jubileumsåret 1030 gjennom et tydelig landskapsgrep og nytt tilpasset besøkssenter.

Gjennom terrengforming og oppdemming av en liten bekk, fremheves eksisterende kvaliteter med relativt små grep. Ved tilpasning av eksisterende og nye stier settes formidlingsarenaen i forbindelse med det mektige, omrkingliggende kulturlandskapet, som også har stor historisk verdi. Logistikken er justert slik at store deler av området er bilfritt, uten at det forhindrer drift og sermoniell virksomhet for de tre kirkene. Det har i prosjektet også vært stort fokus på økonomiske og klimatisk bærekraftige løsninger ved videreføring av bygningsmassen til eksisterende besøkssenter.