Rindal kommune har jobbet i mange år for å få realisert et skimuseum med fokus på norsk skimakertradisjon og skiproduksjon i Rindal. Prosjektet består av flytting, restaurering og remontering av det gamle Heggemsfjøset fra 1770-tallet, i tillegg til et tilhørende nybygg med en underliggende sokkel som forbinder nytt og gammelt. Tilbygget har en tradisjonell form, volumoppbygging og materialbruk som tilpasser seg det gamle fjøset. Det har vært fokus på møtet mellom moderne bruk og krav, og bevaringen av de gamle trekonstruksjonene.

Oppdraget ble tildelt PIR2 på bakgrunn av prekvalifisert idékonkurranse, og skisseprosjekt og videre utarbeidelse av detaljprosjekt er gjort i nært samarbeid med Nordmøre museum og fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal. Skimuseet i Rindal er et foregangsprosjekt med gjenbruk av bygninger og byggematerialer, og videreutvikling av den nordmørske byggeskikken.