DeaivvBeaivvaš Sami Našunala Teahter og Sami joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla/Samisk videregående skole og reindriftsskole forener to viktige kultur- og kunnskapsbærere i det samiske området under ett tak. I tillegg til sambruks- og arealbesparelser, utløser dette muligheter for at skole- og teatermiljøene kan inspirere og utvikle hverandre.

Skolen og teaterbygget vil være en viktig ressurs for en levende formidling av samisk kultur. Det har i utviklingen av prosjektet vært et grunnleggende premiss at samisk livsform, verdier og holdninger skal gjenspeiles i hvordan tomten skal disponeres og bygget utformes.

Vestibylen er et lunt og innbydende rom på den åpne og tidvis kalde vidda. Dette rommet samler skole- og teaterfunksjoner omkring seg og danner en møteplass mellom ungdom i opplæring og skapende kunst- og kulturarbeidere, samtidig som det åpner opp for et møte mellom lokalbefolkningen og byggets faste brukere. Byggets stjerneform tillater dagslyset og landskapet å komme helt inn til dette sentrale rommet.

Takene og de horisontale fasadebåndene gjenskaper landskapets myke og udramatiske topografi. Ved bruk av eksponert tre i konstruksjoner og fasadekledning, knytter de bygde strukturene seg til naturen og til tradisjonell samisk byggeskikk. Målsettingen har vært å skape et moderne bygg som harmonerer med og bygger på samiske tradisjoner og lokal levemåte. Byggets uttrykk fremstår som robust og rolig, men den lyssatte fasaden kan endre byggets karakter når det inviteres til fest.