Frankens omsorgsboliger består av åtte nye omsorgsboliger der halvparten er tilpasset multifunksjonshemmede som krever døgnoppfølging, mens de fire resterende boligene er konvensjonelle omsorgsboliger.

Tomten er preget av store bjørketrær og en høydeforskjell som skaper to nivåer utendørs. Bygget er lagt slik at eksisterende naturkvaliteter og trær bevares. En felles uteplass med pergola etableres omkring en eksisterende blodbøk og fremhever bøken som et tuntre. For å unngå følelse av en stor institusjon er bygget lagt på tvers av høydeforskjellen, med én avdeling i hver av de to etasjene og personalavdeling i mellom. I utformingen er det lagt vekt på bruk av naturlige materialer og hjemlige dimensjoner. Hver boenhet trer tydelig fram i uttrykket - dette reduserer skalaen og skaper en følelse av rekkehus.